Watcher ~

Monday, August 9, 2010

SMTOWN LIVE '10 WORLD TOUR....~~ Vâng , bây giờ là "Uknow" và "Max"
haizz... Hết Choti~ giờ đến DB ; ^; ... Mình lại phải đợi nữa rồi .

Nhắc mới nhớ , khi nào thì bên SM ent mới có ý định cho SMTown's tour qua Việt Nam đây ?? Ah ...~~Shinee của mình ,SuJu của mình .....
Nhìn Taya già đi nhiều a ~' ' Nhưng anh vẫn còn sắc lắm =v= ~~


p.s: Dạo này mình hay nói nhảm ghê ý ;__;...

1 comment: