Watcher ~

Friday, June 24, 2011

Nói~"Làm việc chăm chỉ đi ~~"
"Làm ơn nhìn xem bây giờ là lúc nào rồi hả?!"
"Liệu cứ thế có xong được tuyển tập truyện ngắn trước hè năm sau để bán không ?!?"
"..."
"Đi chết đi!"
"..."
"Khi nào đĩa đặt của SHINee bản đặc biệt về..~"
"Ah...Sao nó đáng yêu thế cơ chứ~ Đẹp thế cơ chứ~ Phong độ quá đi ~~~Jjongie yah~~!!!"
"...Quên..~"
"Nghĩ tiếp kịch bản đi.."
"Vẽ tiếp name của [One-Day] đi~"
"Rồi, biết thế~"
"..."

.
.
.
.

"Đừng tự nói nhảm nữa!"
- tôi lẩm bẩm.

No comments:

Post a Comment