Watcher ~

Sunday, April 15, 2012

The Light..

Drawing by Tab and ArtRage Studio Pro.


FINISH VER.

April 15th. 2012.
[The Light]


(c) xXxSai.

Thursday, April 12, 2012

The Trouble..

 (B.Yui-san (c) me)
Rắc rối rồi. Rắc rối to rồi.


Account trên Deviantart của mình không vào được nữa. Hay chính xác hơn là có vào đc thì cũng không comment, hay submit cái gì được..


Rắc rối to lớn quá rồi..


Từ h sẽ để tranh trên này và pixiv thôi ;____;)/...