Watcher ~

Thursday, May 30, 2013Hi,

Lâu quá rồi không lên đây.
Từ giờ chỗ này mình sẽ chỉ dùng để lảm nhảm tự kỉ thôi~ Coi như viết nhật ký ấy.
Tranh và truyện sẽ cập nhập trên http://worldofxxxsai.blogspot.com/ này thôi ;__;')/