Watcher ~

Friday, May 2, 2014

À,

Bài nháp "Gào" từ khi nào đó.
Tôi vừa ấn nút "đăng bài" vừa tự hỏi không biết những dòng đó mình đã viết từ lúc nào? Có thể là từ năm ngoái, có thể là còn lâu hơn thế.
Bài đã đăng tôi mới nhìn lại, và nhận ra rằng, mình của lúc đó và bây giờ cũng chẳng thay đổi gì hết. Có chút buồn cười..

Cứ cảm thấy vừa phiền phức vừa không thể dừng lại được. Tôi quả thật, không bao giờ muốn ở một mình hết.

No comments:

Post a Comment